Technická podpora


API: Status

Získání informací o kampani


Adresa požadavku

https://api.mailocator.com/1.0/status/Příklad požadavku

{
  mode: 'test',
  apiKey: 'XFG8-JUj4557m-7875478a',
  espID: '123abcd#esp'
}

Hodnoty je třeba před odesláním zakódovat algoritmem Base64.
Seznam vrácených hodnot

Vrácené hodnoty po úspěšném požadavku

status
1 | 0
vrací 1, pokud je volání úspěšné a kampaň existuje


statusText
Text
Komentář k výsledku, popis chyby


URL
URL address
URL pro zobrazení náhledu pop-upu nebo designu


lang
ISO code
Nastavení jazyka podle označení ISO


active
1 | 0
Pokud je kampaň aktivní, zobrazí se 1


design
light | dark
Barevná varianta (světlá / tmavá)


title
Text, max. 100 chars
Titulek pop-upu


text
Text, max. 200 chars
Sdělení pop-upu


submit
Text, max. 50 chars
Text potvrzovacího tlačítka


placeholder
Text, max. 50 chars
Text pole pro zadání e-mailové adresy


disclaimer
Text, max. 200 chars
Informace o nakládání s osobními daty