Technická podpora


API: Delete

Zrušení kampaně

Tímto voláním dojde k nevratnému zrušení kampaně, která dále nemůže být obnovena.

Adresa požadavku

https://api.mailocator.com/1.0/delete/Příklad požadavku

{
  mode: 'test',
  apiKey: 'XFG8-JUj4557m-7875478a',
  espID: '123abcd#esp'
}

Hodnoty je třeba před odesláním zakódovat algoritmem Base64.


Seznam vrácených hodnot

status
1 | 0
vrací 1, pokud došlo ke zrušení kampaně


statusText
Text
Komentář k výsledku, popis chyby